Implant jest najlepszym i najbardziej naturalnym zamiennikiem utraconego zęba. Implant składa się on z tytanowej śruby osadzonej w kości oraz zainstalowanym na niej  anatomicznym łączniku z koroną protetyczną. Implant może być również podstawą zakotwiczenia klasycznych protez ruchomych dając im stabilizację znacznie poprawiającą komfort użytkowania. Implantologia to aktualnie najdynamiczniej rozwijająca się dziedzina stomatologii.

Dzięki postępowi w implantologii możemy dziś uzupełniać utracone zęby w sposób  zbliżony do naturalnego ideału zarówno w zakresie estetyki jak i funkcji. Możemy także w coraz szerszym stopniu unikać stosowania niewygodnych, ruchomych protez i zamieniać je stabilnymi uzupełnieniami cementowanymi. Możemy również unikać niepotrzebnego szlifowania zębów w celu osadzenia standardowego mostu protetycznego.