Różne postacie zapalenia miazgi zęba powodują jego ból.  Konieczne jest wtedy leczenie kanałowe zwane inaczej przewodowym lub endodontycznym. Polega ono na usunięciu zapalonej lub martwej tkanki z cienkiego kanału umiejscowionego w korzeniu i zaklejenie go obojętnym materiałem zastępczym – gutaperką. W naszym gabinecie leczenie kanałowe przeprowadzane jest zgodnie z najnowszymi wytycznymi europejskiego towarzystwa endodontycznego.

Do jego przeprowadzenia używamy kilku niezbędnych, nowoczesnych  urządzeń  (koferdam, endometr, mikromotor endodontyczny, system gorącej gutaperki). Najważniejszym  z nich jest mikroskop zabiegowy który pozwala na pracę w powiększeniu a przez to na leczenie miejsc niedostępnych w trakcie „zwykłego” leczenia kanałowego.

To dzięki mikroskopowi możemy wykonywać skomplikowane leczenie trudnych przypadków często zlecone przez innych lekarzy. Dzięki takiej jakości leczenia kanałowego wiele zębów skazanych niegdyś na wyrwanie dziś może stanowić pełnowartościowy ząb lub być  podstawą wykonania uzupełnień protetycznych.