Ukończył PAM w Szczecinie na wydziale stomatologii w 1999 r. W latach 2000-2002 odbył dwuletnie praktyki zawodowe w Londynie w „KING’S COLLEGE Dental Department”, GUY’S HOSPITAL na wydziale periodontologii, oraz w prestiżowej klinice stomatologii estetycznej „SMILE CREATION” na Harley Street. Od 2011r prowadzi własny gabinet stomatologiczny ”STOMATOLOGIA KAMIENICA 25”.

Zawodowo specjalizuje się w implantologii oraz stomatologii estetycznej.Nieustannie podnosi kwalifikacje uczestnicząc w wielu sympozjach i kursach praktycznych w kraju i za granicą.

W latach 2011-2013 odbył dwuletnie podyplomowe studia implantologiczne ( „Curriculum”) na Uniwersytecie Goethe’go we Frankfurcie zakończone przyznaniem tytułu: Expert in Oral Implantology.

 W 2015 r. ukończył „Curriculum” implantologiczne w Bostonie w zakresie systemu BICON a w 2017 r. intensywny kurs specjalizacyjny na Oddziale Implantologicznym Uniwersytetu w Kartagenie (Kolumbia) w w/w systemie.

W 2020 ukończył Uniwersytet DTMD w Luxemburgu otrzymując tytuł: Master of Science Periodontology and Implantology (MSc.) Edukacja zakończona rozprawą doktorską „master thesis” w zakresie implantacji natychmiastowej.

Zainteresowania pozazawodowe : Muzyka (Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru PUM), Narciarstwo, Turystyka górska.

null

SŁAWOMIR KLUZEK

Lekarz dentysta